• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

Rozpoczęcie uroczystości

Przemówienie Burmistrz Żelechowa na uroczystości 10 rocznicy nadania Gimnajum imienia Jana Pawla II

Przemówienia przedstawiciela oświaty 

 Przemówienie Księdza Proboszcz Stanisława Zajko

 Prezentacja z uroczystości nadania imienia Gimnazjum im. Jana Pawła II

Występ chóru z pieśnią - Moje miasto Wadowice

Wiersze w wykonaniu gimnazjalistów.

Barka w wykonaniu chóru szkolnego.

Występ chóru - pieśń Czarna Madonna

Wiersze, film i występ chóru szkolnego.

Biografia Jana Pawła II, występ harcerzy.