• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

WYDARZENIA 2019/2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spzelechow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (CTRL+U lub widoczny niebieski okrągły obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • kontras - odwrócenie kolorów
   • kontrast - ciemny
   • kontrast - lekki
   • kontrast - brak kolorów - skala szarości
   • duży tekst - możliwość powiększenia liter
   • odstępy między literami - zmiana na umiarkowane, duże
   • podświetlenie linków
   • sterowanie animacjami - wyłącz, włącz
   • przyjazny dla dyslektyków - czytelne czcionki
   • duży kursor, czytanie z maską, przewodnik do czytania

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych do każdej przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

         27-03-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Dębek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon: 25 7541315
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ogrodowej , prowadzą do niego schody i  podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe dostępne tylko dla pracowników.
  3. Osobami oddelegowanymi do pomocy i udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Życzymy zdrowych, bezpiecznych i  słonecznych wakacji.

W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie współzawodnictwa międzyklasowego 

„NASZA KLASA ..." w Szkole Podstawowej

 im. Romualda Traugutta

zwycięstwo odniosła klasa Klasa V A

z wychowawczynią panią Martą Podgórską-Prożych

sumą punktów 965

SERDECZNE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

Majówka z Książką – akcja , którą corocznie organizowaliśmy dla naszej społeczności szkolnej w tym roku szkolnym nie mogła się odbyć w takiej formie jak dotychczas. Jednak niektórzy nasi uczniowie przesyłając swoje zdjęcie z ulubioną książką w scenerii majowej przyrody przychylili się do podtrzymania majówkowej tradycji. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w Majówce – Domówce z Książką.

Anna Grudzień

Wyniki wewnątrzszkolnego, ekologicznego konkursu "Ziemia naszym domem, więc dbajmy o nią"

W konkursie udział wzięło 22 uczniów z całej szkoły w 2 kategoriach wiekowych. Jury w składzie:
Marta Dziwulska
Dorota Głębicka
Beata Pudełko
Marta Podgórksa-Prożych
Hanna Sadzikowska

wyłoniło następujących laureatów:

 

w kategorii wiekowej 7 - 9 lat - nauczanie wczesnoszkolne:

 

1 miejsce - Krzysztof Mucha kl. Ib
2 miejsce - Igor Mańkowski kl. Ic
3 miejsce - Wiktor Lenkiewicz kl. Ic

 

oraz 3 wyróżnienia: Maja Ciołek kl. Ic, Natalia Michalik kl. Ia, Nikola Bogusz kl. Ib

 

w kategorii wiekowej 10 - 12 lat- klasy IV-VI:

 

1 miejsce - Zofia Woźniak kl. IVb
2 miejsce - Milena Olkowicz VIc
3 miejsce - Dominika Michalik VIb

 

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymują pozytywne uwagi oraz dyplomy. Na zwycięzców czekają nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i życzymy dalszej owocnej nauki.

Prace uczniów:

Dzień Ziemi –wiersz autor Dominika Michalik klasa VI b
Nasza ziemia jest piękna jak maj
położona we wszechświecie ,
na niej ludzi co o nią dbają zawsze znajdziecie .
To oni śmieci do lasu wyrzucone zbierają
Kwiaty podlewają
Tarawę przycinają
Ognia w miejscach zakazanych nie rozpylają
O nasz wspólny dom dbają .
Mali i duzi wszyscy wiemy , że na niej mieszkamy i żyjemy dla tego podarujmy jej zobowiązania do jej ratowania:
sadźmy drzewa, siejmy kwiaty oraz o zwierzętach i roślinach na ziemi pamiętajmy.

Praca konkursowa z okazji Dnia Ziemi (wiersz)
Zofia Woźniak, klasa IV b
„Twoja Ziemia"
Ostatnio często to powtarzamy,
że tylko jedną Ziemię mamy.
Ale czy, powiedz, drogi kolego,
tak szczerze przykładasz rękę do tego,
aby coś zrobić pożytecznego
dla tego miejsca wyjątkowego,
z którego, niestety, przez nasze działanie,
wkrótce niewiele dobrego zostanie.

Od lat Dzień Ziemi w kwietniu mamy,
często jednak zapominamy,
że o planetę naszą drogą
wszyscy na co dzień troszczyć się mogą.

Nie trzeba wcale dużo pracy,
zrozumcie to wszyscy mili Polacy.
Wystarczą zmiany drobne i małe,
które zostaną z nami na stałe.

Kompostuj resztki, segreguj śmiecie,
zadbaj o czystość na naszej planecie.
Nie marnuj jedzenia, zakręcaj wodę,
bo tak wspomagasz całą przyrodę.

Hoduj warzywa, deszczówkę zbieraj,
zamiast plastiku drewno wybieraj
lub materiały ze szkła, lnu, wełny,
ekologicznej czystej bawełny.

Sadź drzewa, krzewy, siej kwietne łąki,
niech obfituje w przepiękne pąki,
na których pszczoły, motyle, trzmiele
znajdują nektar i pyłków wiele.

Jeżeli autem dojeżdżasz wszędzie
to spalinowe powietrze będzie.
Może skorzystać warto z roweru,
fiszki, rolek albo spaceru?

Do pieca w domu nie wrzucaj śmieci,
by smog w powietrzu nie straszył dzieci.
Ekologicznie ogrzewaj wodę,
wiatraki, panele ratują przyrodę.

Dobre nawyki stale utrwalaj,
na trucie świata już nie pozwalaj.
Chroń wspólną ziemię przed jej zniszczeniem,
zepsuciem, smogiem, zanieczyszczeniem.

 

 

W ramach zdalnej godziny wychowawczej na temat emocji uczniowie klasy 5a otrzymali zadanie do wykonania: "Aby pozbyć się złych emocji, które wywołuje w nas koronawirus, na kartce A4 narysujcie tego wirusa - najbrzydszego jak się da :-)". Efekty oceńcie sami. Każdy sposób jest dobry, aby urozmaicić przebywanie w domu i poprawić sobie humor. Zachęcamy do rysowania.

Uczennice naszej szkoły: Julia Wiącek i Konstancja Przeździecka wzięły udział w Walentynkowym Konkursie Recytatorskim, który został zorganizowany 5 lutego przez przez CSiK w Garwolinie. Każdy uczestnik zaprezentował dwa utwory Agnieszki Osieckiej: wiersz i fragment prozy. Julia Wiącek znalazła się wśród laureatów zajmując III miejsce! Ogromne gratulacje dla dziewczynek.


Opiekun podczas konkursu: p. Marta Podgórska-Prożych

W dniu 5 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyło się przestawienie teatralne w języku angielskim. Aktorami byli uczniowie z klasy 4b, którzy zaprezentowali bajkę pt. „Puss in Boots", którą przygotowali na zajęciach kształtujących kreatywność. Przedstawienie było bardzo udane i podobało się publiczności, a młodzi aktorzy zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

Jeśli na lekcji pojawią się: lew, słoń, skorpion, rękawiczka czy piasek... to może chodzić tylko o powieść "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza!
Uczniowie klasy 5a przypomnieli treść lektury opowiadając przygody związane z wylosowanym przedmiotem. Po takiej lekcji Piątoklasiści na pewno zapamiętają, że WARTO CZYTAĆ LEKTURY!

Dnia 29 listopada uczniowie klas: 4b, 5b, 6b, 6c wzięli udział w spotkaniu autorskim z pisarką Joanną Jagiełło w MGOK-u. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Wokół spełniania marzeń". Autorka opowiedziała o sobie, swojej twórczości oraz odpowiedziała na wiele dociekliwych pytań uczniów. Uczestnicy mogli zakupić książki pisarki oraz poprosić o autograf.

Opiekunowie: p. Urszula Głębicka, p. Elżbieta Pietryka, p. Marta Podgórska-Prożych oraz p. Krystyna Wojewódzka.

Dnia 12 grudnia uczniowie klasy 5a z wychowawcą p. Martą Podgórską-Prożych zorganizowali spotkanie świąteczne, podczas którego zdobili pierniki. Uczniowie przynieśli mnóstwo ciastek w kształcie gwiazdek, choinek, serc, reniferów oraz dekoracyjne lukry i posypki. W tle było słychać świąteczne piosenki i serdeczne rozmowy uczniów. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze i przy pięknym zapachu piernika...

W dniach 9 - 11 grudnia 2019 roku odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy historycznej przygotowany przez członków szkolnego koła historycznego. Przedstawiciele klas szóstych rozgrywali pojedynek na gry planszowej opracowanej przez kolegów z koła.
Pierwsze miejsce zajęła klasa VI a, drugie VI b, trzecie VI c
Wyniki indywidualne:


I miejsce Latuszek Kacper
II miejsce Włodarczyk Michalina
III miejsce Olkowicz Milena


Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz słodycze. Gratulujemy!

Opiekun koła
Lidia Jurzysta


W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Razem na Święta", której celem jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.
Nasi uczniowie
- przekazali własnoręcznie wykonane upominki seniorom ze swojego najbliższego otoczenia
- przygotowali świąteczne kartek z życzeniami
- pomagali osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach
- członkowie Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w zbiórce żywności (organizowana przez Caritas) w ramach której przekazano paczki dla 95 rodzin z gminy Żelechów.
Koordynatorami powyższych działań byli: s. Dawida Kopek, s. Magdalena Topolska i pani Izabella Mroczek.

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień zorganizowaliśmy w szkole akcję przesyłania kartek.

W dniach 18-21 listopada można było wrzucić wiadomość do specjalnej skrzynki. W piątek kartki zostały rozdane.

Adresatom sprawiły wiele radości. Wszystkim nadawcom miłych niespodzianek dziękujemy za udział.

Organizatorzy:
klasa 6c pod opieką p. Marty Podgórskiej-Prożych

Uczniowie pierwszych klas naszej Szkoły po raz pierwszy stali się czytelnikami biblioteki szkolnej w poniedziałek 4 listopada 2019. Wszyscy mali czytelnicy wysłuchali w bibliotece wierszy i piosenki o książkach , czytaniu , bibliotece. Wykonały je dziewczęta z klasy 5 b należące do Koła Przyjaciół Książki. Utwory te przybliżyły dzieciom zasady korzystania
z biblioteki i książki. Każdy pierwszak otrzymał pamiątkową zakładkę do książki i list bibliotekarza do rodziców. Życzymy wszystkim pierwszakom dobrej zabawy podczas czytania książek.
LIST BIBLIOTEKARZA DO RODZICÓW
Państwa dziecko jest już czytelnikiem!
Może samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej.
W naszej bibliotece jest wolny dostęp do półek z bajeczkami i wierszykami dla dzieci. Oznacza to, że dzieci już od pierwszej klasy przychodzą do biblioteki same, podchodzą do półek i samodzielnie wybierają książki do czytania. Sprawia im to ogromną frajdę i czują się traktowane na równi ze starszymi kolegami. Mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza.
Proszę Państwa o zachęcanie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, ale do korzystania w sposób rozsądny. Proszę zwrócić uwagę, czy dziecko oddaje książki do biblioteki dopiero po ich przeczytaniu. Nieważne, czy będzie to po dwóch dniach, czy po dwóch tygodniach. Większość książek z naszej biblioteki można trzymać w domu tak długo, jak dziecko chce. Chcemy zapobiec niepożądanemu zjawisku, gdy dzieci wypożyczają dla samego wypożyczania ,,kto więcej" i zwracają książkę nie zajrzawszy do niej. Jest to zły nawyk, który nie uczy dziecka prawidłowego kontaktu z książką. A przecież chodzi tylko o to, aby dziecko nauczyło się dobrze czytać i z czytania potrafiło czerpać przyjemność.
Chciałabym uświadomić Państwu, że czytanie obok liczenia i pisania jest jedną z trzech najważniejszych i podstawowych umiejętność. Dziecko, które nauczy się sprawnie czytać, pisać i liczyć, jest przygotowane do zdobywania informacji, przyswajania wiedzy i na pewno da sobie radę w starszych klasach
i w ogóle w życiu. Pamiętajmy, że nawet korzystanie z Internetu uwarunkowane jest opanowaniem umiejętności sprawnego czytania.
Zachęcam Państwa do czytania razem z dzieckiem, na przykład na dobranoc. Dziecko, które czyta już dość dobrze bardzo lubi czytać na głos rodzicom. Można więc słuchać, wykonując jednocześnie swoje zajęcia domowe. 10-15 minut czytania dziennie w zupełności wystarczy.
W książeczkach dla młodszych dzieci teksty są bardzo krótkie. Proszę stopniowo wciągać dziecko do czytania. Jak to robić ? Niech na początku dziecko czyta tylko tytuły wierszyków, tytuły rozdziałów (resztę przeczytają Państwo dziecku sami). Potem może to być już cała linijka lub zdanie. Po jakimś czasie można już próbować schematu: jedna strona dziecko, jedna strona Państwo.
Nawet nie zauważą Państwo, jak dziecko z dnia na dzień będzie coraz chętniej czytać samodzielnie. Jest to o wiele lepsza forma spędzania wolnego czasu, niż oglądanie telewizji lub Internetu i, nic nie kosztuje bo wypożyczanie książek jest przecież bezpłatne.
Liczę na Państwa współpracę z biblioteką szkolną. Życzę cierpliwości
i wytrwałości we wspólnym czytaniu z dziećmi a przede wszystkim radości ze wspólnego spędzania czasu.

Z poważaniem nauczyciel bibliotekarz Anna Grudzień

Nasza placówka włączyła się w akcję „Szkoła do hymnu", w piątek 8 listopada w ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości o symbolicznej godz. 11:11 zorganizowaliśmy wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego.

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta", której celem było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach akcji „Szkoła pamięta" podjęte zostały następujące działania:
• 22 października 2019r. wyjście na cmentarz klasy VIIb – opiekun pani Agnieszka Lesisz
• 25 października 2019r. zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy przez klasę Ia - opiekun pani Jolanta Moreń
• 29 października 2019r. klasa VIc posprząta grób dr Anny Sadzewicz oraz zapali znicze na grobach zmarłych nauczycieli i grobach żołnierzy – opiekun pani Małgorzata Maraszek
• 25 października 2019r. klasa IIa odwiedzi lokalne miejsca pamięci i zapali znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej – opiekun pani Izabela Mroczek
• 25 października 2019r. klasa VIIIa uporządkuje miejsca wokół pomnika lotników, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 1998 r. oraz zapali znicze – opiekun pan Kamil Sztelmach
• 25 października 2019r. odbędzie się wyjście na cmentarz klasy IIb oraz odwiedzenie miejsc pamięci, zapalenie zniczy - opiekun pani Małgorzata Cmiel
• 29 października 2019r. zostało zaplanowane odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci przez dzieci z klasy 0b – opiekun pani Dorota Głębicka
• 28 października 2019r. klasa VIIIb odwiedzi lokalne miejsca pamięci (pomniki) – opiekun pani Lidia Jurzysta
• 29 października 2019r. klasa VIb odwiedzi Izbę Tradycji w Żelechowie – opiekun pani Elżbieta Pietryka

W bieżącym roku szkolnym po raz drugi w naszej szkole świętowaliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie od klasy III do VIII. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki oraz zachęcenie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Od 30 września na korytarzach, na wszystkich gazetkach, wywieszone były przykłady przy pomocy których uczniowie mogli przepytywać się z tabliczki mnożenia. W czasie lekcji matematyki uczniowie zmagali się z łamigłówkami tabliczkowymi. Kulminacyjnym dniem był piątek, czyli dzień przeprowadzania egzaminów. Podczas drugiej i trzeciej lekcji uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające opanowanie tabliczki mnożenia. Każdy, kto poprawnie odpowiedział na wszystkie pytania, otrzymał tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia" oraz symboliczny certyfikat.
Gratulujemy wszystkim biorącym udział w tabliczkowych zmaganiach i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok.

Wycieczka do Dyniolandu w Wieliszewie, klasy 1 a, 1b, 1c, 2 c

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i wszystkim Pracownikom szkoły za wsparcie naszej akcji. Wszystkie dary zostały przekazane do Schroniska Happy Dog w Sobolewie.

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski przy wsparciu kl. 5a

24 października odbył się finał Mistrzostw Regionu Siedleckiego LZS w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Znaleźli się w nim zwycięzcy czterech grup eliminacyjnych. Aż trzy z nich pochodziły w naszego powiatu: SP Unin - gospodarz, SP Gończyce i SP Żelechów. Ostatnim finalistą była SP Dobre.
W pierwszym meczu zmierzyły się ze sobą siatkarki z Gończyc i Unina. Wyraźnie lepsze okazały się te pierwsze. SP Gończyce : SP Unin – 2:0
W drugim spotkaniu zmierzyły się reprezentantki SP Dobre i SP Żelechów. Zawodniczki z naszej szkoły nie miały większych problemów ze swoimi rywalkami. SP Żelechów : SP Dobre – 2:0
W meczu o miejsce trzecie zawodniczki z Dobrego pokonały gospodynie i to one mogły cieszyć się z brązowych medali.
Finał, w którym zmierzyły się SP Gończyce i SP Żelechów stał na wysokim poziomie. Mocne ataki i efektowne obrony mogły się podobać. Lepsze okazały się siatkarki z Żelechowa, wygrywając w dwóch setach. Jako mistrzynie, nasze zawodniczki będą reprezentować region siedlecki na Mistrzostwach Mazowsza w Wolanowie.
Medale wręczył z-ca przewodniczącego Regionalnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Siedlcach Marian Sitkiewicz.

23 września w Górkach odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe.
W kategorii dziewcząt 2006 pierwsze miejsce zajęła Joanna Bogusz a w kategorii chłopców 2006 srebrny medal wywalczył Łukasz Smolik.

Dnia 03 października 2019r. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie, wręczył odznaczenia ,,Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Uhonorował nauczycieli szczególnie zasłużonych za propagowanie przyrody i krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Małgorzata Maraszek, Jerzy Ośka i Piotr Gula – nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie.

26 września, jak co roku, uczniowie naszej szkoły świętowali Europejski Dzień Języków. W kilku klasach odbyły się lekcje języka włoskiego, na których można było pośpiewać włoskie piosenki i poznać podstawowe zwroty w tym języku. Uczniowie klas V – VIII pisali dyktando z języka angielskiego. Reprezentacje klas siódmych i ósmych wzięły udział w quizie językoznawczym, który wygrały A. Gula i D. Mucha z klasy 7B. Ponadto Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na przebrania symbolizujące różne kraje. Niemal wszystkie klasy wzięły udział w tym konkursie. Na korytarzu można było zobaczyć Donalda Trumpa z małżonką i córką, zespół The Beatles, kolorowych Meksykanów w ogromnych kapeluszach z klasy IV, słodkie różowe Masze z klasy VIB, roztańczone Hiszpanki z klasy VIA oraz wielu innych słynnych i typowych przedstawicieli różnych krajów.

Dnia 17 września uczniowie z klasy 5a i 7a (obecnie 6a i 8a) pod opieką p. Lidii Kostyry i p. Leszka Dębka w ramach konkursu ,,Nasza klasa to jest klasa '' pojechali na wycieczkę do Żyrardowa i Mszczonowa.
Pierwszym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Dowiedzieliśmy się tam kilku ciekawostek m. in. jak uzyskać włókna lnu i w jaki sposób powstaje materiał oraz co można z niego zrobić. Pani, która nas oprowadzała, opowiedziała o historii fabryki lnu, a następnie pokazała nam krosno mechaniczne, które wszyscy spróbowali uruchomić. Na koniec wizyty w muzeum były warsztaty ozdabiania tkanin i odbijania sitodruku na materiale lnianym.
Po wizycie w muzeum zgłodnieliśmy, więc pojechaliśmy do McDonald's.
Kolejną atrakcją były termy w Mszczonowie. Spędziliśmy tam trzy godziny i każdy zostałby dłużej. Mieliśmy możliwość skorzystać z kompleksu basenów wewnętrznych i zewnętrznych oraz kąpieli w wodzie termalnej wodorowo-węglanowo – wapniowo – sodowej, wydobywanej z głębokości 1714 metrów, zasilanej źródłami termalnymi. Zabawom w wodzie ciepłej i zimnej nie było końca.
Wszyscy przywieźli z wycieczki same dobre wspomnienia.

20 września 2019r., jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w akcji: ,,Sprzątanie świata - Polska 2019", której inicjatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Hasło tegorocznej akcji: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"
Sprzątanie świata – Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, właściwa segregacja odpadów, oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Podejmujmy działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.
Uczennice klasy VIc pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Małgorzaty Maraszek przygotowały apel i plakat edukacyjny.
Celem apelu było: kształtowanie u dzieci dobrej postawy wobec środowiska naturalnego, przypomnienie na czym polega segregacja śmieci oraz uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość wokół nas.

14 Września w naszym kościele parafialnym zgomadzilismt się na adoracji. Wolontariusze podzielili się swoimi talentami muzycznymi i adorowali Jezusa przez śpiew. Klimat modlitewny wspierany pięknym śpiewem pomógl ludziom w przeżywaniu tych chwil przez uwielbienie Krzyża na który umarł Boży Syn.

12 września 2019 r. Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie wzięło udział w Diecezjalnym Festynie,, Sprawni przez sport " , który odbył się w Rozkoszy k Białej Podlaskiej. Wolontariusze umilili czas niepełnosprawnym przez śpiew, taniec, pomoc przy grze terenowej. Zaangażowali się również przy rozdawaniu posiłków dla 350 osób. Młodzież z naszej szkoły dała piękne świadectwo miłości do drugiego człowieka, jakże innego od nich.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 września  2019r. o godzinie 9.30 na hali.