• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej istnieje od 1946 roku, jej zbiory wówczas liczyły 25 książek. Przez lata księgozbiór był sukcesywnie powiększany. Do 1 września 2009 r. biblioteka została całkowicie skomputeryzowana. Od 2018 roku księgozbiór Szkoły powiększył się o zbiory biblioteki gimnazjum.

Również od 1 września 2018 r. elektroniczny katalog biblioteczny jest wspólny, dostęp do niego dla czytelników ze wszystkich komputerów przez całą dobę znajduje się pod adresem: https://m007523.molnet.mol.pl lub ze strony internetowej szkoły, z zakładki biblioteki - MOL NET.

Dzisiaj nasze zbiory to: 18816 książki i 1265 dokumentów specjalnych (kasety video, kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe, mapy, pomoce dydaktyczne, dokumenty elektroniczne). Książki to bogaty zbiór bajeczek
i wierszyków dla najmłodszych, baśnie, powieści i opowiadania przygodowe, fantastyczne, obyczajowe, historyczne, przyrodnicze oraz literatura młodzieżowa. Mamy także klasykę dla dorosłych i literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin. Z czasopism prenumerowanych przez Szkołę są: dla dzieci i młodzieży „Świerszczyk", „Victor Junior", "Victor", "National Geographic - Odkrywca"; dla nauczycieli: „Świetlica w Szkole", „Wychowawca”, "Biblioteka w Szkole", "National Geographic", "Wiedza i Życie" i „Terapia Specjalna”.

Od roku szkolnego 2014/2015 Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem uczniom darmowych podręczników. Obecnie w bibliotece jest 8373 egzemplarze. Podręczniki w tym roku otrzymali wszyscy uczniowie naszej Szkoły.

         W ramach działalności pedagogicznej prowadzone są lekcje biblioteczne, na których poruszane są zagadnienia z edukacji czytelniczej . Te lekcje to również promocja książek z różnych rodzajów literatury np. baśni, książek fantastycznych, przygodowych, przyrodniczych. Taka promocja czytelnictwa sprawia, że dzieci z naszej szkoły znają klasykę dziecięcej literatury polskiej i obcej, chętnie sięgają po książki. W bibliotece są także bardzo bogato ilustrowane zbiory literatury popularnonaukowej dla dzieci. Uczniowie, szczególnie w młodszym wieku szkolnym, chętnie je  wypożyczają pragnąc poznawać rzeczywisty świat przyrody, kultury i życia społecznego.

Współpracujemy też z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żelechowie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie w zakresie: zakupów nowych książek, wymiany doświadczeń, organizacji wspólnych imprez czytelniczych.

 

 

Koło Przyjaciół Książki

Przy naszej Bibliotece aktywnie działa Koło Przyjaciół Książki. Spotykamy się z każdą grupą jedną godzinę w tygodniu. Są to grupy z różnych klas. Na tych spotkaniach poznajemy różne rodzaje literatury polskiej
i światowej poprzez głośne czytanie bibliotekarza a także samych uczniów. Bawimy się i gramy w gry literackie. W działalności na rzecz społeczności szkolnej uczniowie zajmują się przede wszystkim promocją książki
i czytelnictwa poprzez np. pięknie ilustrowane gazetki ścienne, wystawy książek w bibliotece, a także głośne czytanie bajek i wierszyków dzieciom z klas młodszych. . Uczniowie z Koła wkładają też mnóstwo pracy w porządkowanie książek, układanie ich na półkach, a także konserwację czyli wymianę starych folii na nowe.

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

w tym roku szkolnym:

$11.     V Szkolny Konkurs Mistrz Czytania – 29.09.2021 r.

$12.     Klasowy konkurs czytelniczy – do 31.05.2022 r.

$13.     Konkurs czytelniczy dla klas 4-6   „Szacunek w literaturze” - luty 2022 r.

$14.     „Wielki literacki quiz walentynowy” - luty 2022 r.

$15.     Konkurs „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci – poprawianie mistrzów” – marzec 2022 r.

$16.     Konkurs czytelniczy dla klas 4-6   „Podróże z Maleszką” – marzec 2022.

$17.     Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego – kwiecień 2022 r.

Obecnie w bibliotece na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza pracują:

mgr Anna Grudzień i mgr Joanna Kowalczyk.

Biblioteka jest otwarta w godz. 730 – 1630 . 

 

 

PLAN PRACY NAUCZYCIELI W BIBLIOTECE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (Pierwsze półrocze)

 

 

 

Anna Grudzień

 

 

Joanna

 

Kowalczyk

 

Poniedziałek

 

 

1030-1630

 

730-1330

 

 

 

 

 

 

Wtorek

 

 

 

1030-1630

 

4 lekcja - 1045-1130

 

KÓŁKO (2 c)

 

5 lekcja - 1145-1230

 

KÓŁKO (3 b)

 

 

 

 

 

 

 

730-1330

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

 

1030-1630

 

3 lekcja - 950-1035

 

KÓŁKO (4 b)

 

4 lekcja - 1045-1130

 

KÓŁKO (4 c)

 

5 lekcja - 1145-1230

 

KÓŁKO (3 a)

 

 

 

 

 

730-1330

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

 

 

 

730-1330

 

2 lekcja - 855- 940

 

KÓŁKO (4 a)

 

5 lekcja - 1145-1230

 

KÓŁKO (3 c)

 

1030-1630

 

 

Piątek

 

 

730-1330

 

 

1030-1630

 

 Jak rozwijać w dziecku pasję czytania?
TWORZYMY ZWYCZAJ WSPÓLNEJ RODZINNEJ ZABAWY PRZY CZYTANIU KSIĄŻEK:
1. Wybieramy najbardziej przytulne i ciche miejsce w domu (można go urządzić wspólnie z dziećmi)
2. Określamy porę i czas czytania (15 do 30 minut, niech to nie będzie późny wieczór, bo i my
i dzieci jesteśmy już zmęczeni).
3. Odkładamy wszystkie sprawy i obowiązki ( wyciszamy telefon, wyłączamy telewizor, komputer itp.)
4. Uśmiechamy się i okazujemy radość ze spotkania z dzieckiem i z książką.
5. Kiedy już wszyscy są gotowi siadamy wygodnie i zaczynamy zabawę.
6. Czytamy głośno starając się uwzględnić zasady głośnego czytania:
• Tworzenie magicznego nastroju poprzez słodką, miłą tonację głosu
• Czytanie ekspresyjne ( interpunkcja: np. kropka - krótka przerwa w czytaniu, wykrzyknik – podniesienie głosu, okrzyk itp.)
• Naśladowanie głosów bohaterów historii (mama, która naśladuje gruby głos smoka, tata udający księżniczkę, dziecko udające staruszkę)
• Naśladowanie dźwięków (pukanie, szum itp.)
7. Jeśli nasze dzieci już czytają samodzielnie i bardzo tego chcą to pozwólmy im czytać dla Nas (mogą się do tego przygotować wcześniej), pokażemy, że czytanie to bardzo ważne działanie.
8. Jeśli dziecko nie chce czytać głośno nie zmuszajmy go i pamiętajmy, że do tej działalności wdrażamy stopniowo ( np. czytanie przez dziecko tyko tytułu, jednego zdania np. ostatniego).
9. Nie wybierajmy tekstów zbyt trudnych dla dziecka, bo zamiast zabawy będzie to traktować jako uciążliwy obowiązek.
10. Po lekturze chwilę porozmawiajmy o bohaterach, ich przygodach, pozwólmy też naszym dzieciom mówić o sobie.
11. Możemy też wspólnie wybrać lekturę na jutro: może to być ciąg dalszy lub inna książka (dla najmłodszych to może być tylko wiersz).
ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY - Anna Grudzień


Zainteresowanym tym tematem polecam książki:
Lunardi, Mariella: Poczytajmy
Koźminska Irena, Olszewska Elżbieta: Wychowanie przez czytanie; Z dzieckiem w świat wartości
Klimek-Michno, Katarzyna: Zabawy z książką w przedszkolu w domu i w szkole.

 

I. Prawa i warunki korzystania

 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów, a także , za zgodą dyrektora szkoły inne osoby.

  

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu trwania roku szkolnego.

 

3. Czytelnikom przetrzymującym książki można okresowo wstrzymać wypożyczenia.

 

4. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są na miejscu w czytelni.

 

5. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

6. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są zwrócić książki do biblioteki szkolnej.

7. W bibliotece obowiązuje cisza! Nie wolno tu wnosić jedzenia i picia!

 

 

II. Wypożyczanie książek

 

$11.     Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście.

$12.     Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Lektury wypożycza się na okres dłuższy.

$13.     Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu poprosić o przedłużenie (prolongatę).

 

 

III. Poszanowanie książek

 

$11.     Wypożyczone książki należy szanować.

$12.     Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na stan książki i wszelkie defekty zgłosić bibliotekarzowi.

$13.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.

 

IV. Zasady korzystania z darmowych podręczników.

 

1.Podręcznik stanowi własność Szkoły. Jest ewidencjonowany i udostępniany w Bibliotece Szkolnej.

2. Wypożyczony podręcznik uczeń ma obowiązek obłożyć i podpisać (imię, nazwisko, klasa, rok szkolny). Uczeń, który nie zrobi tego w ciągu dwóch tygodni otrzymuje uwagę negatywną od wychowawcy klasy.

3. Zwroty podręczników odbywają się według ustalonego przez bibliotekarza harmonogramu (uczeń zwraca wszystkie podręczniki w jednym terminie, o którym zostaje wcześniej poinformowany).

4.Za zniszczony lub zgubiony podręcznik uczeń jest zobowiązany zapłacić równowartość pieniężną w sekretariacie szkoły, a do biblioteki dostarczyć dowód zapłaty.

5.Dopóki uczeń nie rozliczy się z podręczników z poprzedniej klasy nie może wypożyczyć podręczników na kolejny rok szkolny.

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do znajomości regulaminu Biblioteki. O zasadach korzystania z podręczników uczniowie i ich rodzice są dodatkowo informowani przez wychowawców.

 

PRACA BIBLIOTEKI W OKRESIE PANDEMII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

1.Czytelnicy przychodzący do biblioteki mają obowiązek noszenia maseczki

2.Czytelnik, który chce sam wybrać książkę z półki, musi zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji przed każdym wejściem do biblioteki i przed jej opuszczeniem

3.Na zwracane materiały obowiązuje dwudniowa kwarantanna. Odkładane będą w oznaczonym miejscu , ponowne ich wypożyczenie będzie możliwe po 2 dniach.

4. W bibliotece może przebywać jednocześnie po pięć osób w części biblioteki obsługującej klasy I-IV i VI-VII z zachowaniem 1,5 m odległości

5.W razie wypożyczania słowników i innych książek z księgozbioru podręcznego do pracowni, osoby korzystające z nich muszą zdezynfekować ręce. W związku z obowiązującą dwudniową kwarantanną, prosimy nauczycieli o wcześniejsze rezerwowanie materiałów.