• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców

przy Szkole Podstawowej

im. Romualda Traugutta w Żelechowie.

W roku szkolnym 2023/2024 została ustalona

przez Radę Rodziców na kwotę  70 zł.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły 

lub na numer konta:

78 9210 0008 0017 2707 2000 0010

W tytule: imię i  nazwisko ucznia oraz klasa