• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

20 września 2019r., jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w akcji: ,,Sprzątanie świata - Polska 2019", której inicjatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Hasło tegorocznej akcji: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"
Sprzątanie świata – Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, właściwa segregacja odpadów, oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Podejmujmy działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.
Uczennice klasy VIc pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Małgorzaty Maraszek przygotowały apel i plakat edukacyjny.
Celem apelu było: kształtowanie u dzieci dobrej postawy wobec środowiska naturalnego, przypomnienie na czym polega segregacja śmieci oraz uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość wokół nas.