• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie współzawodnictwa międzyklasowego 

„NASZA KLASA ..." w Szkole Podstawowej

 im. Romualda Traugutta

zwycięstwo odniosła klasa Klasa V A

z wychowawczynią panią Martą Podgórską-Prożych

sumą punktów 965

SERDECZNE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM