• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

Uczniowie klasy IIIa - sportowej, systematycznie od klasy pierwszej jeżdżą na basen. Odbywają się tam zajęcia rekreacyjne oraz nauka pływania. W klasie trzeciej większość uczniów już świetnie pływa.